اثر مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر مقاومت به انسولین و شاخص های گلیسمی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=6b134071-6ec8-4cda-8522-fe0845e8b6ae

عنوان :اثر مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر مقاومت به انسولین و شاخص های گلیسمی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ژاله شادمان, رضا راست منش, مهدی هدایتی, فروغ اعظم طالبان, نوید سعادت, فریده طاهباز, یداله محرابی
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

نقش سرمایه اجتماعی دانشگاهی در تسهیل آموزش بالینی در پرستاری (نامه به سردبیر)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=56325e3d-2b29-4701-af1a-6bc9c71a40d5

عنوان :نقش سرمایه اجتماعی دانشگاهی در تسهیل آموزش بالینی در پرستاری (نامه به سردبیر)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد غلامی, محمدعلی حسینی, سادات سیدباقرمداح, نسرین جعفری, فرشته نجفی
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

دلالات الألوان فی شعر یحیی السماوی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=b030e4fe-79b2-432e-9fbd-b75ee75762bf

عنوان :دلالات الألوان فی شعر یحیی السماوی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مرضیه آباد, رسول بلاوی
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 2/8/1433
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

الحریة الروحیة فی منظر میخائیل نعیمه و طرق الوصول إلیها

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=cf1f971b-ea17-4e5c-947d-cd2d268d9ccb

عنوان :الحریة الروحیة فی منظر میخائیل نعیمه و طرق الوصول إلیها
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سردار اصلانی, افسانه خواجه گودری
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 2/8/1433
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

عملکرد ریه در بیماران دیابتی با و بدون عارضه رتینوپاتی و مقایسه آن با گروه شاهد

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=86680025-cc9f-4eee-943a-6b5b96392b0d

عنوان :عملکرد ریه در بیماران دیابتی با و بدون عارضه رتینوپاتی و مقایسه آن با گروه شاهد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرهاد ملک, مجتبی ملک, جعفر علاوی طوسی, ستاره سلطانی, هومن هاشمی قوچانی
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

صورة مایاکوفسکی فی شعر عبدالوهاب البیاتی و شیرکو بیکهس «دراسة صورولوجیة فی الأدب المقارن»

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=07833dbe-c89f-4e83-a0b2-6e55086bad93

عنوان :صورة مایاکوفسکی فی شعر عبدالوهاب البیاتی و شیرکو بیکهس «دراسة صورولوجیة فی الأدب المقارن»
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خلیل پروینی, هادی نظری منظم, کاوه خضری
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 2/8/1433
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی سطح سرمی ویسفاتین در بیماران مرد مبتلا به سندرم متابولیک

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=0dcd1a4b-dcec-49d7-b3f1-788ebde0af72

عنوان :بررسی سطح سرمی ویسفاتین در بیماران مرد مبتلا به سندرم متابولیک
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مریم فروغی, محمدجواد حسین زاده, صالح زاهدی اصل, فرهاد حسین پناه, امیرعباس مومنان, محمدرضا اشراقیان, علی اکبر صبوریراقی
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی میزان بروز زخم فشاری و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش ارتوپدی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a0a4faa5-a2ff-4b01-8e2d-90bde3297461

عنوان :بررسی میزان بروز زخم فشاری و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش ارتوپدی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فریبا بلورچی فرد, محبوبه عبدالرحیمی, فریده یغمایی, علیرضا اکبرزاده باغبان
عنوان مجله: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی
دوره/شماره/سال: 19/67/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

وضعیت تن سنجی و برخی عوامل غذایی مرتبط با آن در دختران نوجوان دبیرستانی شهر لاهیجان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=356a0fb8-0d6c-4f57-92fc-3bc55532b01d

عنوان :وضعیت تن سنجی و برخی عوامل غذایی مرتبط با آن در دختران نوجوان دبیرستانی شهر لاهیجان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مرجان باژن, ناصر کلانتری
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه تنوع بی مهرگان لاشبرگ عرصه های جنگل طبیعی و جنگل کاریهای پهن برگ و سوزنی برگ در مازندران (مطالعه موردی: دارابکلا)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=1cabeb42-a7df-4b7b-b9dd-f012600aaefb

عنوان :مقایسه تنوع بی مهرگان لاشبرگ عرصه های جنگل طبیعی و جنگل کاریهای پهن برگ و سوزنی برگ در مازندران (مطالعه موردی: دارابکلا)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شیرزاد محمدنژادکیاسری, خسرو ثاقب طالبی, رامین رحمانی, دینا داستانگو
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 20/4 (50)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه لپتین و آدیپونکتین سرم در کودکان و نوجوانان چاق

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=173b8276-b491-4782-a0b6-e1b6325ec565

عنوان :مقایسه لپتین و آدیپونکتین سرم در کودکان و نوجوانان چاق
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدرضا حامدی نیا, محمدعلی سردار, امیرحسین حقیقی, جواد پورجاهد
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

الأسلوب والأسلوبیة و عناصر الأسلوب الأدبی من منظور القرآن الکریم

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ad8c157b-c797-4f7f-93e9-1875797a71ab

عنوان :الأسلوب والأسلوبیة و عناصر الأسلوب الأدبی من منظور القرآن الکریم
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علی حاجی خانی
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 2/8/1433
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی اثر هارمان، نورهارمان و هارمین بر رفتار نوک زدن القا شده توسط آپومرفین در جوجه

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c51416dd-8342-40b3-ba97-b470a334425f

عنوان :بررسی اثر هارمان، نورهارمان و هارمین بر رفتار نوک زدن القا شده توسط آپومرفین در جوجه
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: داوود فرزین, الیکا سلیمی
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
دوره/شماره/سال: 19/70/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

النقد الأدبی العربی المعاصر و تأثره بالمناهج الغربیة «دراسة و تحلیل»

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=70fd7814-b039-470a-90d5-bc7cf94923f6

عنوان :النقد الأدبی العربی المعاصر و تأثره بالمناهج الغربیة «دراسة و تحلیل»
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسن مجیدی, محمد احمدنیا
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 2/8/1433
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

استفاده از مالچ در موفقیت جنگل کاری با ژنوتیپهای برتر گردو (.Juglans regia L) در اراضی جنگلی استان کردستان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=5ee02288-724e-4f14-8e82-de0dbf707423

عنوان :استفاده از مالچ در موفقیت جنگل کاری با ژنوتیپهای برتر گردو (.Juglans regia L) در اراضی جنگلی استان کردستان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فیروز مردانی, حسین سردابی, بایزید یوسفی, حسین معروفی
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 17/1 (پیاپی 35)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی وضعیت رشد و تکامل و عوامل مرتبط در کودکان بدو تولد تا دو ساله مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهید شفیعی شهر یاسوج

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ceb0e2e4-77d5-4649-8819-2823f4b378f3

عنوان :بررسی وضعیت رشد و تکامل و عوامل مرتبط در کودکان بدو تولد تا دو ساله مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهید شفیعی شهر یاسوج
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: میترا صفری, مهدیه سلیمانی, معصومه اشکو, فاطمه صیاد
عنوان مجله: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی
دوره/شماره/سال: 19/67/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر ورزش استقامتی منظم بر شاخص های چاقی شکمی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 87

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=afcf79bf-9edf-45cc-bb13-319d8b2c6e9f

عنوان :تاثیر ورزش استقامتی منظم بر شاخص های چاقی شکمی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 87
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: صغری نیک پور, شیدا وحیدی, مهدی هدایتی, حمید حقانی, حمید آقاعلی نژاد, لیلی بریم نژاد, بابک سودمند
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

نویززدایی و پیش بینی سری زمانی بر پایه الگوریتم موجک و نظریه آشوب (مطالعه موردی: شاخص پایش خشکسالی SPI شهر تبریز)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d73a4640-2218-4373-aa73-ab4318bde90f

عنوان :نویززدایی و پیش بینی سری زمانی بر پایه الگوریتم موجک و نظریه آشوب (مطالعه موردی: شاخص پایش خشکسالی SPI شهر تبریز)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: یوسف حسن زاده, محمدعلی لطف الهی یقین, سجاد شاهوردی, سعید فرزین, نیما فرزین
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/3 (مسلسل 25)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

دراسة تحلیلیة لروایة «الثلج یأتی من النافذة» لحنا مینة

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=3b4f5040-31f7-4e5e-ae92-850c3b2b99d0

عنوان :دراسة تحلیلیة لروایة «الثلج یأتی من النافذة» لحنا مینة
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدهادی مرادی, محسن خوش قامت
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 2/8/1433
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

میزان بروز آمنوره ناشی از شیمی درمانی ادجوانت در زنان غیریائسه مبتلا به سرطان پستان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=4257124f-1e6b-4897-ae29-be3ebf8d9700

عنوان :میزان بروز آمنوره ناشی از شیمی درمانی ادجوانت در زنان غیریائسه مبتلا به سرطان پستان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شهربانو کیهانیان, زهرا فتوکیان, فاطمه غفاری, مریم وحدانی, فاطمه‌ شیرین‌ کام, محمدمنصور ساروی
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
دوره/شماره/سال: 19/70/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

سرکوب گر بدعت و نماد عدالت انوشیروان در تاریخ نگاری اسلامی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=8b07c910-9093-4335-a327-b122d630382b

عنوان :سرکوب گر بدعت و نماد عدالت انوشیروان در تاریخ نگاری اسلامی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدتقی ایمان پور, زهیر صیامیان گرجی, ساناز رحیم بیکی
عنوان مجله: مطالعات تاریخ اسلام
دوره/شماره/سال: 2/6/1389
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ارتباط بین مدت زمان شیردهی با ابتلا به لوسمی حاد در کودکان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2be0842e-920f-4063-a3c0-8640f039a3c9

عنوان :ارتباط بین مدت زمان شیردهی با ابتلا به لوسمی حاد در کودکان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: صغری نیک پور, شیما رحیمیان, شعله شکرابی, حمید حقانی
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک یزد)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=91e44c29-48d6-4733-8a98-ec4edb79f99f

عنوان :بررسی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک یزد)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدتقی دستورانی, اعظم حبیبی پور, محمدرضا اختصاصی, علی طالبی, جواد محجوبی
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/3 (مسلسل 25)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مدلی برای ساختار اصلی اخلاق پزشکی اسلامی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=86cf664a-8daa-48a4-a69e-763a62fae572

عنوان :مدلی برای ساختار اصلی اخلاق پزشکی اسلامی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حمیدرضا آیت الهی
عنوان مجله: مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی
دوره/شماره/سال: 2/2/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تحلیل بودجه خطای ناوبری یک موشک بالستیک و ارزیابی عوامل موثر بر دایره احتمال خطا

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=18deb4ff-ecdf-4019-ad40-99acd8ae7000

عنوان :تحلیل بودجه خطای ناوبری یک موشک بالستیک و ارزیابی عوامل موثر بر دایره احتمال خطا
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: احمدرضا خوگر, سمیر الدیب
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/3 (پیاپی 29)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

نانوفناوری ایمن و اخلاقی، نیاز امروز محققان نانو در ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=429090dd-c870-4f0a-9073-b152fd67949d

عنوان :نانوفناوری ایمن و اخلاقی، نیاز امروز محققان نانو در ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فتانه سادات بطحایی, محمدباقر اردشیرلاریجانی, رسول دیناروند, کیارش آرامش, حسن افتخاراردبیلی
عنوان مجله: مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی
دوره/شماره/سال: 2/2/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

کاربرد روش سکانت- بوت استرپ جهت حل سینماتیک مستقیم یک روبات موازی انتقالی سه درجه آزادی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f91254d7-735d-4c5f-b6c5-ce837a8bd6c0

عنوان :کاربرد روش سکانت- بوت استرپ جهت حل سینماتیک مستقیم یک روبات موازی انتقالی سه درجه آزادی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدرضا الهامی, امین امانی
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/3 (پیاپی 29)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

«اخلاق در نظر اول» دیوید راس و مشکل ترکیب در اخلاق پزشکی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a2f53075-ebd5-4b98-ad75-31820d8f1f1d

عنوان :«اخلاق در نظر اول» دیوید راس و مشکل ترکیب در اخلاق پزشکی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سروش دباغ, اکبر سلطانی
عنوان مجله: مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی
دوره/شماره/سال: 2/2/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

قتل ترحم آمیز از دیدگاه فقه جزایی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=0a0331ad-67c1-45a7-a6e1-50a5a46ba065

عنوان :قتل ترحم آمیز از دیدگاه فقه جزایی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عادل ساریخانی
عنوان مجله: مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی
دوره/شماره/سال: 2/2/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان بیمارستان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=87433a81-21a2-42ea-b21b-0e72315a5f8f

عنوان :بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان بیمارستان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مرجان مردانی حموله, هایده حیدری
عنوان مجله: مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی
دوره/شماره/سال: 2/2/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی کیفیت ارتباط کلامی گروه درمان با کودکان زیر سه سال بستری در بیمارستان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=5fe54d58-5db9-4d0a-966c-0d289ecd07e0

عنوان :بررسی کیفیت ارتباط کلامی گروه درمان با کودکان زیر سه سال بستری در بیمارستان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زهرا گودرزی, آسیه درویش, فیروزه نیلی, کتایون خوشابی, عباس مهران, سوسن نوری کرمانشاهی, فریبا تباری, خورشید وسکویی اشکوری, تهمینه ناجی, رضوان قدوسی
عنوان مجله: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی
دوره/شماره/سال: 19/67/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

رویکرد اخلاقی در زایمان سزارین با درخواست مادر

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=722fcbd8-2ae2-4a34-8d94-dc2bd07417fb

عنوان :رویکرد اخلاقی در زایمان سزارین با درخواست مادر
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مریم عزیزی, پونه سالاری
عنوان مجله: مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی
دوره/شماره/سال: 2/2/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مسجد و سیاست در عصر سلجوقی (با تاکید بر کارکرد تبلیغی - رسانه ای مسجد)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=5ddd17d0-fc3f-4e1f-94e8-5b198f3985aa

عنوان :مسجد و سیاست در عصر سلجوقی (با تاکید بر کارکرد تبلیغی - رسانه ای مسجد)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مجید حاجی بابایی, ابراهیم اصلانی ملایری, امامعلی شعبانی
عنوان مجله: مطالعات تاریخ اسلام
دوره/شماره/سال: 2/6/1389
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

طراحی کنترلر تعویض دنده در خودروی هیبرید الکتریکی با جعبه دنده AMT

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=863ba129-c10b-460c-b7a3-e8a3240a1080

عنوان :طراحی کنترلر تعویض دنده در خودروی هیبرید الکتریکی با جعبه دنده AMT
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مرتضی منتظری, زینب پوربافرانی
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/3 (پیاپی 29)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی پرونده شکایات وارده به سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ در سال های 1370، 1375، 1380

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=1c2d5ff2-f0d6-4ab5-9f25-fb3cceab204c

عنوان :بررسی پرونده شکایات وارده به سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ در سال های 1370، 1375، 1380
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علی جعفریان, علی پارساپور, امیرحسین حاجی ترخانی, فریبا اصغری, حسن امامی رضوی, علیرضا یلدا
عنوان مجله: مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی
دوره/شماره/سال: 2/2/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مدل سازی میرایی ترموالاستیک در ارتعاشات مدهای حجمی تشدیدگر حلقوی میکرومکانیکی با استفاده از روش انرژی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=094214e4-7c73-4993-9929-0c99ead41899

عنوان :مدل سازی میرایی ترموالاستیک در ارتعاشات مدهای حجمی تشدیدگر حلقوی میکرومکانیکی با استفاده از روش انرژی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ابوالفضل بیجاری, حسین کشمیری, محمدرضا زنگویی مطلق
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/3 (پیاپی 29)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش یک مورد خطای دارویی و چگونگی مواجهه اخلاقی با آن

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=77b39dbf-ba78-4a33-a3cd-8741035cd9fb

عنوان :گزارش یک مورد خطای دارویی و چگونگی مواجهه اخلاقی با آن
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فاطمه هاشمی, علیرضا شول
عنوان مجله: مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی
دوره/شماره/سال: 2/2/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

منشور اخلاقی سلامت ده آیین پزشکی در حرمت پزشک، منزلت بیمار، سلامت جامعه

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=1696c6eb-3bac-4940-a504-662c49c94577

عنوان :منشور اخلاقی سلامت ده آیین پزشکی در حرمت پزشک، منزلت بیمار، سلامت جامعه
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: داریوش فرهود
عنوان مجله: اخلاق در علوم و فناوری
دوره/شماره/سال: 7/1/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه تاثیر دو شیوه تمرین هوازی و بی هوازی بر برخی سیتوکین های پیش التهابی در موش صحرایی نر بالغ

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ebe10ac1-2abd-4015-974d-6df7fe4246cf

عنوان :مقایسه تاثیر دو شیوه تمرین هوازی و بی هوازی بر برخی سیتوکین های پیش التهابی در موش صحرایی نر بالغ
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهدی مقرنسی, عباسعلی گایینی, داریوش شیخ الاسلامی وطنی
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

استفاده از نانوجاذب های گیاهی به منظور حذف نیترات از محلول های آبی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ac05b11d-3b95-4d25-82dc-b0fba4507e79

عنوان :استفاده از نانوجاذب های گیاهی به منظور حذف نیترات از محلول های آبی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: معصومه فراستی, نعمت اله جعفرزاده, سعید برومندنسب, هادی معاضد, جهانگیر عابدی کوپایی, مرتضی سیدیان
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/3 (مسلسل 25)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page