کیفیت ارتباط والد- فرزند پیش شرط تربیت دینی فرزندان

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/39

عنوان :کیفیت ارتباط والد- فرزند پیش شرط تربیت دینی فرزندان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: منصوره السادات صادقی ,علی مظاهری ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

رابطه بين انواع عشق و بهزيستي ذهني در دانشجويان متأهل

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/38

عنوان :رابطه بين انواع عشق و بهزيستي ذهني در دانشجويان متأهل
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: پروين رفيعي نیا ,آرزو اصغري ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

مقايسه سلامت عمومي و حمايت اجتماعي بين سالمندان ساكن خانه سالمندان و سالمندان ساكن در خانواده

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/37

عنوان :مقايسه سلامت عمومي و حمايت اجتماعي بين سالمندان ساكن خانه سالمندان و سالمندان ساكن در خانواده
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: غلامرضا پاشا ,سحر صفرزاده ,رؤيا مشاك ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

راهبردهای مقابله‌ای والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر تحولی

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/50

عنوان :راهبردهای مقابله‌ای والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر تحولی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: نیلوفر جلالی مقدم ,حميدرضا پوراعتماد ,بهرام صالح صدق پور ,کتایون خوشابی ,نرگس چيمه ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسي رابطه ميان انواع سبك‌هاي فرزندپروري والدين و بروز علائم بي اشتهايي رواني در دختران نوجوان 14 تا 17 ساله شهر اصفهان

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/49

عنوان :بررسي رابطه ميان انواع سبك‌هاي فرزندپروري والدين و بروز علائم بي اشتهايي رواني در دختران نوجوان 14 تا 17 ساله شهر اصفهان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرشته مؤمنی ,شعله امیری ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

والدین، نوجوانان، ارزش‌های خانوادگی؛ ترجیح اطاعت یا استقلال (تحلیل تطبیقی کشورهای منتخب خاورمیانه)

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/48

عنوان :والدین، نوجوانان، ارزش‌های خانوادگی؛ ترجیح اطاعت یا استقلال (تحلیل تطبیقی کشورهای منتخب خاورمیانه)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ابراهیم خدائی ,علی معدنی پور ,وحید نقدی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه رابطه ناتوانی هیجانی و استرس و دلبستگی در زوج‌های در شرف طلاق

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/47

عنوان :مقایسه رابطه ناتوانی هیجانی و استرس و دلبستگی در زوج‌های در شرف طلاق
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: منصور حکیم جوادی ,محمدعلی مظاهری ,مسعود غلامعلی لواسانی ,مهدیه باباربیع ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

رابطه میان تمایزیافتگی خود و هوش هیجانی در متقاضیان طلاق

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/46

عنوان :رابطه میان تمایزیافتگی خود و هوش هیجانی در متقاضیان طلاق
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد محسنیان ,سمیرا کرملو ,آناهیتا گنجوی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

روش دلفی در پژوهش‌های خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی (مفاهیم و کاربردها)

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/45

عنوان :روش دلفی در پژوهش‌های خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی (مفاهیم و کاربردها)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محسن دهقانی ,مریم عباسی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی روايي و پايايي ابزار تجديدنظر شده الگوهای ارتباطات خانواده

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/44

عنوان :بررسی روايي و پايايي ابزار تجديدنظر شده الگوهای ارتباطات خانواده
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مريم کورش نیا ,مرتضی لطيفيان ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page