آموزش‌ روش حل مسئله به مادران و تأثیر آن بر روابط خانوادگي

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/57

عنوان :آموزش‌ روش حل مسئله به مادران و تأثیر آن بر روابط خانوادگي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محسن شكوهي یکتا ,اكرم پرند ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی نقش انعطاف‌پذیری و انسجام خانواده در هدف‌گرایی فرزندان

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/56

عنوان :بررسی نقش انعطاف‌پذیری و انسجام خانواده در هدف‌گرایی فرزندان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مريم زارع ,سيامك ساماني ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسي رابطه سبک‌هاي فرزندپروري و نشانگان بروني‌سازي شده در کودکان 7 تا 9 سال

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/55

عنوان :بررسي رابطه سبک‌هاي فرزندپروري و نشانگان بروني‌سازي شده در کودکان 7 تا 9 سال
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: پريساسادات سیدموسوي ,حسين نادعلي ,سعيد قنبري ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

سهم ابعاد كاركرد خانواده در ميزان استفاده از راهبردهاي مقابله در بيماران مبتلا به اختلال مولتيپل اسكلروزيس

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/54

عنوان :سهم ابعاد كاركرد خانواده در ميزان استفاده از راهبردهاي مقابله در بيماران مبتلا به اختلال مولتيپل اسكلروزيس
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فاطمه قديري ,ساحل ساحل نوش کیا ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي مبتني بر قصه در كاهش نشانه‌هاي اختلال سلوك کودکان

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/53

عنوان :تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي مبتني بر قصه در كاهش نشانه‌هاي اختلال سلوك کودکان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهديه تويسركاني راوري ,سيدجلال يونسي ,مجيد يوسفي لويه ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

تأثير آموزش تعهد پيش از ازدواج بر بهبود ویژگی‌های تعهد در دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/52

عنوان :تأثير آموزش تعهد پيش از ازدواج بر بهبود ویژگی‌های تعهد در دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سمانه نجارپوريان ,فاطمه بهرامی ,عذرا اعتمادی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

هم‌وقوعي رفتارهاي پرخطر در بين نوجوانان دبيرستان‌هاي شهر تهران

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/51

عنوان :هم‌وقوعي رفتارهاي پرخطر در بين نوجوانان دبيرستان‌هاي شهر تهران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علي زاده محمدي ,زهره احمدآبادي ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی روایی و پایایی و ساختار عاملی مقیاس نیازهای خانواده برای خانواده‌های ايرانی

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/64

عنوان :بررسی روایی و پایایی و ساختار عاملی مقیاس نیازهای خانواده برای خانواده‌های ايرانی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حبیب اله نصیری ,سیامک سامانی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

تحلیل کیفی تجردهاي ناخواسته در دختران و پسران

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/63

عنوان :تحلیل کیفی تجردهاي ناخواسته در دختران و پسران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدباقر کجباف ,زهره لطیفی ,حمیدرضا پوراعتماد ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسي رابطه‌ بين سبك دلبستگي و روابط جنسي فرازناشويي در بين زنان بازداشت شده در مركز مبارزه با مفاسد اجتماعي شهر تهران

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/62

عنوان :بررسي رابطه‌ بين سبك دلبستگي و روابط جنسي فرازناشويي در بين زنان بازداشت شده در مركز مبارزه با مفاسد اجتماعي شهر تهران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرامرز سهرابي ,فاطمه رسولي ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page