مقایسه نگرش به روابط فرازناشویی و جهت¬گیری مذهبی کاربران و غیرکاربران شبکه اجتماعی¬ فیس¬بوک

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/9172

عنوان :مقایسه نگرش به روابط فرازناشویی و جهت¬گیری مذهبی کاربران و غیرکاربران شبکه اجتماعی¬ فیس¬بوک
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سیدهادی سیدعلی تبار ,مینو پورآوری ,مجتبی حبیبی عسگرآباد ,زینب محمد علی پور ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تأثیر آموزش تلقیح استرس (SIT) بر کاهش استرس زناشویی در زنان

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/9173

عنوان :بررسی تأثیر آموزش تلقیح استرس (SIT) بر کاهش استرس زناشویی در زنان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مرضیه نیک رخ ,کیانوش زهراکار ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه استرس مادران کودکان پیش‌دبستانی با و بدون ناتوانی هوشی

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/9174

عنوان :مقایسه استرس مادران کودکان پیش‌دبستانی با و بدون ناتوانی هوشی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: قربان همتي علمدارلو ,ستاره شجاعی ,غلامرضا دهشیری ,محمدمهدی تیموری آسفیچی ,محمدصادق ارجمندی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

وضعیت حقوقی شروط ناظر بر روابط جنسی زوجین

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/10173

عنوان :وضعیت حقوقی شروط ناظر بر روابط جنسی زوجین
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مجید عباسی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

نقش هوش هيجاني و طرح واره هاي هيجاني در رضايت مندي زناشويي زنان

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/10175

عنوان :نقش هوش هيجاني و طرح واره هاي هيجاني در رضايت مندي زناشويي زنان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: جعفر حسني ,يزدان نادري ,فاطمه رمضان‌زاده ,علي پورعباس ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

حقوق خانواده در برابر پخش برنامه های ماهواره ای

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/10176

عنوان :حقوق خانواده در برابر پخش برنامه های ماهواره ای
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد روشن ,سیدمحمدمهدی خلیل زاده ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

ازدواج از نگاه دختران نوجوان مبتلا به ديابت: يک تحقيق کيفي

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/10229

عنوان :ازدواج از نگاه دختران نوجوان مبتلا به ديابت: يک تحقيق کيفي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فضل ا... احمدي ,معصومه همتي مسلک پاک ,منيره انوشه ,ابراهيم حاجي زاده ,اسدا... رجب ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

اثربخشي درمان شناختي ـ رفتاري وسواس مادران بر افسردگي كودكان آن ها

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/10230

عنوان :اثربخشي درمان شناختي ـ رفتاري وسواس مادران بر افسردگي كودكان آن ها
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زهرا صرّامي ,حميد طاهر نشاط دوست ,شعله اميري ,حسين مولوي ,شهلا آكوچكيان ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی اثربخشی خانواده‌درمانی ساختاری در بهبود عملکرد خانواده و تقويت رضايت زناشويی در خانواده‌هاي کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدايي

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/19

عنوان :بررسی اثربخشی خانواده‌درمانی ساختاری در بهبود عملکرد خانواده و تقويت رضايت زناشويی در خانواده‌هاي کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدايي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: رقيه موسوی , عليرضا مرادی ,سيد اسماعيل مهدوی هرسينی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی اثربخشی آموزش گروهی بانوان و آموزش مکاتبهای همسران آنها به شيوه شناختی ـ رفتاری بر رضايت زناشويی

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/18

عنوان :بررسی اثربخشی آموزش گروهی بانوان و آموزش مکاتبهای همسران آنها به شيوه شناختی ـ رفتاری بر رضايت زناشويی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زهرا طغياني ,مهرداد کلانتری ,حميدطاهر نشاط دوست ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page