مطالعه روایی و پایایی فرم ارزشیابی استاد توسط دانشجو در دروس تئوری و برخی عوامل موثر بر ارزشیابی دانشجو

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2539b4ee-05c1-442c-9d9e-dbfbe030aab3

عنوان :مطالعه روایی و پایایی فرم ارزشیابی استاد توسط دانشجو در دروس تئوری و برخی عوامل موثر بر ارزشیابی دانشجو
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شهره امدادی, فیروز امانی, علیرضا سلطانیان, بهزاد ایمنی, امیرحسین مقصود, ستاره شجاعی, معصومه زرگران, یداله فتحی, غلامحسین فلاحی نیا, مهناز خطیبیان, مجید معتمدزاده, فرحناز کمالی
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی ارتباط بین آگاهی از قافیه و درستی خواندن در دانش آموزان پایه دوم دبستان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a220ad2a-7dd6-45a0-95e4-430dc09ecd20

عنوان :بررسی ارتباط بین آگاهی از قافیه و درستی خواندن در دانش آموزان پایه دوم دبستان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ناهید بهارلویی
عنوان مجله: پژوهش در علوم توانبخشی
دوره/شماره/سال: 1/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مدل سازی مکانیکی و حرارتی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی به روش اجزا محدود

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=43208e7e-34d2-4600-9cf0-b5e7d97b60b9

عنوان :مدل سازی مکانیکی و حرارتی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی به روش اجزا محدود
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مجید قریشی, عاطفه نادری فرد
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/4 (پیاپی 30)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

آگاهی والدین دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر کرمان در مورد علایم سوء مصرف مواد

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=3074f9c7-4c54-4c53-9ffb-959787cbfa9e

عنوان :آگاهی والدین دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر کرمان در مورد علایم سوء مصرف مواد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حکیمه حسین رضایی, سکینه محمدعلی زاده
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ارائه فرمولاسیون جدید میدان سرعت با در نظر گرفتن مولفه محوری سرعت به منظور بهینه سازی فشار اکستروژن مستقیم

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=bf6c7ba1-4d3f-444a-a5b2-722a3950eb2c

عنوان :ارائه فرمولاسیون جدید میدان سرعت با در نظر گرفتن مولفه محوری سرعت به منظور بهینه سازی فشار اکستروژن مستقیم
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: پریسا فرهمند, کارن ابری نیا
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/4 (پیاپی 30)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی بین جو عاطفی خانواده و میزن خلاقیت در دختران و پسران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=63466b65-973c-41b9-b374-a6a433235ec5

عنوان :بررسی بین جو عاطفی خانواده و میزن خلاقیت در دختران و پسران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فاطمه قائمی, پروانه نیک نژاد
عنوان مجله: تربیت
دوره/شماره/سال: 17/-/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

چشم اندازهای برنامه ریزی آموزش ترکیبی در فعالیت های یاددهی - یادگیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس الگوی SWOT

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d1b9468a-cb9b-4ab8-a069-9e3f455f50fd

عنوان :چشم اندازهای برنامه ریزی آموزش ترکیبی در فعالیت های یاددهی - یادگیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس الگوی SWOT
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: بی بی عشرت زمانی, حسن ببری
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

معرفی یک مورد تحلیل استخوان متاتارس اول (مقاله موردی)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=43491201-07d3-4e1b-8ff0-c0a9d944d56d

عنوان :معرفی یک مورد تحلیل استخوان متاتارس اول (مقاله موردی)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: باقر خدارحمی, معینه معینی
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی عددی و تجربی فرایند فورج داغ پره کمپرسور موتور توربین گازی از جنس آلیاژ تیتانیوم

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=7307aac6-e468-41dc-9001-543a34fc305b

عنوان :بررسی عددی و تجربی فرایند فورج داغ پره کمپرسور موتور توربین گازی از جنس آلیاژ تیتانیوم
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ولی علی میرزالو, فریدرضا بیگلری, محمدحسین صادقی
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/4 (پیاپی 30)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی سازگاری .Cedrus deodara Loud و .Cedrus atlantica Manetti در چمستان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f162f9bf-d85f-49d8-9d18-7f34556d0118

عنوان :بررسی سازگاری .Cedrus deodara Loud و .Cedrus atlantica Manetti در چمستان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: احسان ساداتی, رضا مصطفی نژاد
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 17/1 (پیاپی 35)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

روزه داری و سلامت

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=3ea3c026-8155-4df8-ad35-be2aa188da41

عنوان :روزه داری و سلامت
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فریدون عزیزی
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

حل تحلیلی- عددی خمش پلاستیک یک ورق فلزی روی بستر لاستیکی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=519f5a33-e05d-4474-b34a-4f292ec5c381

عنوان :حل تحلیلی- عددی خمش پلاستیک یک ورق فلزی روی بستر لاستیکی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمود مهرآرا, محمدجواد ناطق
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/4 (پیاپی 30)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی قابلیت ماشین کاری ماده مرکب Al-15%SiC ساخته شده به روش اکستروژن پودر

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=b4b4ebe8-ab09-41ff-a3a0-dd40b28b5092

عنوان :بررسی قابلیت ماشین کاری ماده مرکب Al-15%SiC ساخته شده به روش اکستروژن پودر
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: رضا یوسفی, جعفر رحیمی نسب, محمدعلی کوچک زاده
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/4 (پیاپی 30)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی عوامل مستعد کننده زخم پا و روش های درمان آن در بیماران دیابتی شهرستان بابل

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=e5d03863-97c7-468e-98f0-bec102ad1592

عنوان :بررسی عوامل مستعد کننده زخم پا و روش های درمان آن در بیماران دیابتی شهرستان بابل
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ناصر جان‏ محمدی, زلیخا معززی, پریسا قبادی گل افشانی, راضیه حدادی, محمد منتظری, محمود منتظری
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر عوامل جوشکاری بر روی جوش لب به لب همزن اصطکاکی ورق های مس

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=514d99a6-48e2-4847-8149-a58d838a4162

عنوان :تاثیر عوامل جوشکاری بر روی جوش لب به لب همزن اصطکاکی ورق های مس
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: جمال تیمورنژاد
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/4 (پیاپی 30)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی خصوصیات رویشی کلنهای مختلف صنوبر در خزانه های سلکسیون در استان اصفهان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=e11681bd-a057-4f93-b59d-cd139fada37e

عنوان :بررسی خصوصیات رویشی کلنهای مختلف صنوبر در خزانه های سلکسیون در استان اصفهان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حیدرعلی دانشور, علیرضا مدیررحمتی, محمدتقی فیضی
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 17/1 (پیاپی 35)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ارتقای کیفیت طراحی سوالات چند گزینه ای آزمون های ارتقای دستیاری از طریق ارایه بازخورد (مقاله کوتاه)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=6f76d78d-f546-440e-80c0-fa9a1614b4e0

عنوان :ارتقای کیفیت طراحی سوالات چند گزینه ای آزمون های ارتقای دستیاری از طریق ارایه بازخورد (مقاله کوتاه)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اعظم معیاری, مهدی بیگلرخانی
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

کم خونی در بیماران دیابتی نوع 2 و رابطه آن با درجه های مختلف درگیری کلیوی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=6f56fde8-e935-487d-910e-fac8bfe733fb

عنوان :کم خونی در بیماران دیابتی نوع 2 و رابطه آن با درجه های مختلف درگیری کلیوی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شکوفه بنکداران, محمد قره باغی, محمد واحدیان
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تجربی و عددی شکل دهی ورق های فلزی با استفاده از فرآیند شکل دهی چند نقطه ای

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=1458427c-4be3-4d0c-ae62-171c3d408e9e

عنوان :بررسی تجربی و عددی شکل دهی ورق های فلزی با استفاده از فرآیند شکل دهی چند نقطه ای
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: بهروز زارع, عباس وفایی صفت, وحید ریخته گرنظامی
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/4 (پیاپی 30)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

طراحی، ساخت و به کارگیری یک قالب جدید گسسته با قابلیت پیکره بندی مجدد برای شکل دهی قطعات لوله ای

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=b76ae084-1b25-4942-a05f-4ef2d9328137

عنوان :طراحی، ساخت و به کارگیری یک قالب جدید گسسته با قابلیت پیکره بندی مجدد برای شکل دهی قطعات لوله ای
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد امینی, محمد بخشی
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/4 (پیاپی 30)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page