اثر مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر مقاومت به انسولین و شاخص های گلیسمی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=6b134071-6ec8-4cda-8522-fe0845e8b6ae

عنوان :اثر مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر مقاومت به انسولین و شاخص های گلیسمی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ژاله شادمان, رضا راست منش, مهدی هدایتی, فروغ اعظم طالبان, نوید سعادت, فریده طاهباز, یداله محرابی
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

نقش سرمایه اجتماعی دانشگاهی در تسهیل آموزش بالینی در پرستاری (نامه به سردبیر)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=56325e3d-2b29-4701-af1a-6bc9c71a40d5

عنوان :نقش سرمایه اجتماعی دانشگاهی در تسهیل آموزش بالینی در پرستاری (نامه به سردبیر)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد غلامی, محمدعلی حسینی, سادات سیدباقرمداح, نسرین جعفری, فرشته نجفی
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

دلالات الألوان فی شعر یحیی السماوی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=b030e4fe-79b2-432e-9fbd-b75ee75762bf

عنوان :دلالات الألوان فی شعر یحیی السماوی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مرضیه آباد, رسول بلاوی
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 2/8/1433
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

الحریة الروحیة فی منظر میخائیل نعیمه و طرق الوصول إلیها

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=cf1f971b-ea17-4e5c-947d-cd2d268d9ccb

عنوان :الحریة الروحیة فی منظر میخائیل نعیمه و طرق الوصول إلیها
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سردار اصلانی, افسانه خواجه گودری
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 2/8/1433
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

عملکرد ریه در بیماران دیابتی با و بدون عارضه رتینوپاتی و مقایسه آن با گروه شاهد

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=86680025-cc9f-4eee-943a-6b5b96392b0d

عنوان :عملکرد ریه در بیماران دیابتی با و بدون عارضه رتینوپاتی و مقایسه آن با گروه شاهد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرهاد ملک, مجتبی ملک, جعفر علاوی طوسی, ستاره سلطانی, هومن هاشمی قوچانی
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

صورة مایاکوفسکی فی شعر عبدالوهاب البیاتی و شیرکو بیکهس «دراسة صورولوجیة فی الأدب المقارن»

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=07833dbe-c89f-4e83-a0b2-6e55086bad93

عنوان :صورة مایاکوفسکی فی شعر عبدالوهاب البیاتی و شیرکو بیکهس «دراسة صورولوجیة فی الأدب المقارن»
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خلیل پروینی, هادی نظری منظم, کاوه خضری
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 2/8/1433
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی سطح سرمی ویسفاتین در بیماران مرد مبتلا به سندرم متابولیک

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=0dcd1a4b-dcec-49d7-b3f1-788ebde0af72

عنوان :بررسی سطح سرمی ویسفاتین در بیماران مرد مبتلا به سندرم متابولیک
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مریم فروغی, محمدجواد حسین زاده, صالح زاهدی اصل, فرهاد حسین پناه, امیرعباس مومنان, محمدرضا اشراقیان, علی اکبر صبوریراقی
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی میزان بروز زخم فشاری و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش ارتوپدی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a0a4faa5-a2ff-4b01-8e2d-90bde3297461

عنوان :بررسی میزان بروز زخم فشاری و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش ارتوپدی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فریبا بلورچی فرد, محبوبه عبدالرحیمی, فریده یغمایی, علیرضا اکبرزاده باغبان
عنوان مجله: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی
دوره/شماره/سال: 19/67/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

وضعیت تن سنجی و برخی عوامل غذایی مرتبط با آن در دختران نوجوان دبیرستانی شهر لاهیجان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=356a0fb8-0d6c-4f57-92fc-3bc55532b01d

عنوان :وضعیت تن سنجی و برخی عوامل غذایی مرتبط با آن در دختران نوجوان دبیرستانی شهر لاهیجان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مرجان باژن, ناصر کلانتری
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه تنوع بی مهرگان لاشبرگ عرصه های جنگل طبیعی و جنگل کاریهای پهن برگ و سوزنی برگ در مازندران (مطالعه موردی: دارابکلا)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=1cabeb42-a7df-4b7b-b9dd-f012600aaefb

عنوان :مقایسه تنوع بی مهرگان لاشبرگ عرصه های جنگل طبیعی و جنگل کاریهای پهن برگ و سوزنی برگ در مازندران (مطالعه موردی: دارابکلا)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شیرزاد محمدنژادکیاسری, خسرو ثاقب طالبی, رامین رحمانی, دینا داستانگو
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 20/4 (50)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه لپتین و آدیپونکتین سرم در کودکان و نوجوانان چاق

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=173b8276-b491-4782-a0b6-e1b6325ec565

عنوان :مقایسه لپتین و آدیپونکتین سرم در کودکان و نوجوانان چاق
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدرضا حامدی نیا, محمدعلی سردار, امیرحسین حقیقی, جواد پورجاهد
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

الأسلوب والأسلوبیة و عناصر الأسلوب الأدبی من منظور القرآن الکریم

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ad8c157b-c797-4f7f-93e9-1875797a71ab

عنوان :الأسلوب والأسلوبیة و عناصر الأسلوب الأدبی من منظور القرآن الکریم
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علی حاجی خانی
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 2/8/1433
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی اثر هارمان، نورهارمان و هارمین بر رفتار نوک زدن القا شده توسط آپومرفین در جوجه

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c51416dd-8342-40b3-ba97-b470a334425f

عنوان :بررسی اثر هارمان، نورهارمان و هارمین بر رفتار نوک زدن القا شده توسط آپومرفین در جوجه
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: داوود فرزین, الیکا سلیمی
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
دوره/شماره/سال: 19/70/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

النقد الأدبی العربی المعاصر و تأثره بالمناهج الغربیة «دراسة و تحلیل»

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=70fd7814-b039-470a-90d5-bc7cf94923f6

عنوان :النقد الأدبی العربی المعاصر و تأثره بالمناهج الغربیة «دراسة و تحلیل»
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسن مجیدی, محمد احمدنیا
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 2/8/1433
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

استفاده از مالچ در موفقیت جنگل کاری با ژنوتیپهای برتر گردو (.Juglans regia L) در اراضی جنگلی استان کردستان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=5ee02288-724e-4f14-8e82-de0dbf707423

عنوان :استفاده از مالچ در موفقیت جنگل کاری با ژنوتیپهای برتر گردو (.Juglans regia L) در اراضی جنگلی استان کردستان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فیروز مردانی, حسین سردابی, بایزید یوسفی, حسین معروفی
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 17/1 (پیاپی 35)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی وضعیت رشد و تکامل و عوامل مرتبط در کودکان بدو تولد تا دو ساله مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهید شفیعی شهر یاسوج

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ceb0e2e4-77d5-4649-8819-2823f4b378f3

عنوان :بررسی وضعیت رشد و تکامل و عوامل مرتبط در کودکان بدو تولد تا دو ساله مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهید شفیعی شهر یاسوج
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: میترا صفری, مهدیه سلیمانی, معصومه اشکو, فاطمه صیاد
عنوان مجله: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی
دوره/شماره/سال: 19/67/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر ورزش استقامتی منظم بر شاخص های چاقی شکمی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 87

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=afcf79bf-9edf-45cc-bb13-319d8b2c6e9f

عنوان :تاثیر ورزش استقامتی منظم بر شاخص های چاقی شکمی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 87
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: صغری نیک پور, شیدا وحیدی, مهدی هدایتی, حمید حقانی, حمید آقاعلی نژاد, لیلی بریم نژاد, بابک سودمند
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

نویززدایی و پیش بینی سری زمانی بر پایه الگوریتم موجک و نظریه آشوب (مطالعه موردی: شاخص پایش خشکسالی SPI شهر تبریز)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d73a4640-2218-4373-aa73-ab4318bde90f

عنوان :نویززدایی و پیش بینی سری زمانی بر پایه الگوریتم موجک و نظریه آشوب (مطالعه موردی: شاخص پایش خشکسالی SPI شهر تبریز)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: یوسف حسن زاده, محمدعلی لطف الهی یقین, سجاد شاهوردی, سعید فرزین, نیما فرزین
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/3 (مسلسل 25)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

دراسة تحلیلیة لروایة «الثلج یأتی من النافذة» لحنا مینة

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=3b4f5040-31f7-4e5e-ae92-850c3b2b99d0

عنوان :دراسة تحلیلیة لروایة «الثلج یأتی من النافذة» لحنا مینة
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدهادی مرادی, محسن خوش قامت
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 2/8/1433
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

میزان بروز آمنوره ناشی از شیمی درمانی ادجوانت در زنان غیریائسه مبتلا به سرطان پستان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=4257124f-1e6b-4897-ae29-be3ebf8d9700

عنوان :میزان بروز آمنوره ناشی از شیمی درمانی ادجوانت در زنان غیریائسه مبتلا به سرطان پستان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شهربانو کیهانیان, زهرا فتوکیان, فاطمه غفاری, مریم وحدانی, فاطمه‌ شیرین‌ کام, محمدمنصور ساروی
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
دوره/شماره/سال: 19/70/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page