مقایسه نگرش به روابط فرازناشویی و جهت¬گیری مذهبی کاربران و غیرکاربران شبکه اجتماعی¬ فیس¬بوک

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/9172

عنوان :مقایسه نگرش به روابط فرازناشویی و جهت¬گیری مذهبی کاربران و غیرکاربران شبکه اجتماعی¬ فیس¬بوک
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سیدهادی سیدعلی تبار ,مینو پورآوری ,مجتبی حبیبی عسگرآباد ,زینب محمد علی پور ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تأثیر آموزش تلقیح استرس (SIT) بر کاهش استرس زناشویی در زنان

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/9173

عنوان :بررسی تأثیر آموزش تلقیح استرس (SIT) بر کاهش استرس زناشویی در زنان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مرضیه نیک رخ ,کیانوش زهراکار ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه استرس مادران کودکان پیش‌دبستانی با و بدون ناتوانی هوشی

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/9174

عنوان :مقایسه استرس مادران کودکان پیش‌دبستانی با و بدون ناتوانی هوشی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: قربان همتي علمدارلو ,ستاره شجاعی ,غلامرضا دهشیری ,محمدمهدی تیموری آسفیچی ,محمدصادق ارجمندی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

وضعیت حقوقی شروط ناظر بر روابط جنسی زوجین

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/10173

عنوان :وضعیت حقوقی شروط ناظر بر روابط جنسی زوجین
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مجید عباسی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

نقش هوش هيجاني و طرح واره هاي هيجاني در رضايت مندي زناشويي زنان

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/10175

عنوان :نقش هوش هيجاني و طرح واره هاي هيجاني در رضايت مندي زناشويي زنان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: جعفر حسني ,يزدان نادري ,فاطمه رمضان‌زاده ,علي پورعباس ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

حقوق خانواده در برابر پخش برنامه های ماهواره ای

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/10176

عنوان :حقوق خانواده در برابر پخش برنامه های ماهواره ای
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد روشن ,سیدمحمدمهدی خلیل زاده ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

ازدواج از نگاه دختران نوجوان مبتلا به ديابت: يک تحقيق کيفي

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/10229

عنوان :ازدواج از نگاه دختران نوجوان مبتلا به ديابت: يک تحقيق کيفي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فضل ا... احمدي ,معصومه همتي مسلک پاک ,منيره انوشه ,ابراهيم حاجي زاده ,اسدا... رجب ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

اثربخشي درمان شناختي ـ رفتاري وسواس مادران بر افسردگي كودكان آن ها

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/10230

عنوان :اثربخشي درمان شناختي ـ رفتاري وسواس مادران بر افسردگي كودكان آن ها
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زهرا صرّامي ,حميد طاهر نشاط دوست ,شعله اميري ,حسين مولوي ,شهلا آكوچكيان ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی اثربخشی خانواده‌درمانی ساختاری در بهبود عملکرد خانواده و تقويت رضايت زناشويی در خانواده‌هاي کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدايي

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/19

عنوان :بررسی اثربخشی خانواده‌درمانی ساختاری در بهبود عملکرد خانواده و تقويت رضايت زناشويی در خانواده‌هاي کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدايي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: رقيه موسوی , عليرضا مرادی ,سيد اسماعيل مهدوی هرسينی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی اثربخشی آموزش گروهی بانوان و آموزش مکاتبهای همسران آنها به شيوه شناختی ـ رفتاری بر رضايت زناشويی

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/18

عنوان :بررسی اثربخشی آموزش گروهی بانوان و آموزش مکاتبهای همسران آنها به شيوه شناختی ـ رفتاری بر رضايت زناشويی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زهرا طغياني ,مهرداد کلانتری ,حميدطاهر نشاط دوست ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی اثر آموزش توجه شنیداری ـ موسیقايی بر میزان گوش دادن فعال و الگوهای ارتباطی زوجین

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/17

عنوان :بررسی اثر آموزش توجه شنیداری ـ موسیقايی بر میزان گوش دادن فعال و الگوهای ارتباطی زوجین
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسین محمودی ,نسترن ادیب راد ,دکتر زاده محمدی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

توانمندسازي زنان سرپرست‌ خانواده از طريق مشاوره گروهي، آگاه‌سازي و كارآفريني

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/16

عنوان :توانمندسازي زنان سرپرست‌ خانواده از طريق مشاوره گروهي، آگاه‌سازي و كارآفريني
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سيمين حسينيان ,شهناز طباطبايي يحيي‌آبادي ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

ارتباط تفکرات غيرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشويي

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/15

عنوان :ارتباط تفکرات غيرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشويي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فريد مؤمن زاده ,محمدعلی مظاهری ,محمود حيدری ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

هوش هيجانی و سازگاری زناشويي در زنان متأهل شاغل آموزش و پرورش

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/14

عنوان :هوش هيجانی و سازگاری زناشويي در زنان متأهل شاغل آموزش و پرورش
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حميده جعفريزدی ,محمود گلزاری ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

سبک های دلبستگی و شیوه همسر گزینی(چند همسری - تک همسری)

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/13

عنوان :سبک های دلبستگی و شیوه همسر گزینی(چند همسری - تک همسری)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مسعود عارف نظری ,محمدعلی مظاهری ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

اثربخشي زوج درماني سيستمي ـ رفتاري بر كاركرد خانواده و اعتماد به نفس زنان مبتلا به اختلال افسرده خويي

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/24

عنوان :اثربخشي زوج درماني سيستمي ـ رفتاري بر كاركرد خانواده و اعتماد به نفس زنان مبتلا به اختلال افسرده خويي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مرضيه موسوي ,پروانه محمدخاني ,حسين كاوياني ,علي دلاور ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

تأثیر مشاوره شناختی ـ رفتاری براساس رویکرد زیرسیستم های شناختی متعامل بر تغییر نگرش زوج های نابارور

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/23

عنوان :تأثیر مشاوره شناختی ـ رفتاری براساس رویکرد زیرسیستم های شناختی متعامل بر تغییر نگرش زوج های نابارور
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: پریسا نیلفروشان ,سیداحمد احمدی ,محمدرضا عابدی ,سیدمهدی احمدی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تحولی رابطه پایگاه های هویت با میزان دلبستگی ايمن پسران نوجوان (14، 16 و 18 ساله) به والدين و همسالان

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/22

عنوان :بررسی تحولی رابطه پایگاه های هویت با میزان دلبستگی ايمن پسران نوجوان (14، 16 و 18 ساله) به والدين و همسالان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد صالح نصرتي ,محمدعلی مظاهری ,محمود حیدری ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسي رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/21

عنوان :بررسي رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خدابخش احمدي ,علی فتحی آشتیانی ,علی رضا عرب نیا ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی مقدماتی ويژگی های روان سنجی و اعتباريابی مقياس سنجش کارکرد خانواده (FAD)

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/20

عنوان :بررسی مقدماتی ويژگی های روان سنجی و اعتباريابی مقياس سنجش کارکرد خانواده (FAD)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علی زاده محمدی ,غفار ملک خسروی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسي کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به ايدز شهر تهران

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/36

عنوان :بررسي کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به ايدز شهر تهران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اورزولا ويزه ,شهرام مرادي ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی ارتباط میان رفتار جنسی و طرحواره‌های نقش جنسیتی در دو گروه از دانشجویان متأهل: مقایسه رفتار جنسی زنان و مردان در خانواده

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/35

عنوان :بررسی ارتباط میان رفتار جنسی و طرحواره‌های نقش جنسیتی در دو گروه از دانشجویان متأهل: مقایسه رفتار جنسی زنان و مردان در خانواده
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اکرم خمسه‌ای ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

تأثير نوبت‌کاری بر رضامندی زناشويي پرستاران

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/34

عنوان :تأثير نوبت‌کاری بر رضامندی زناشويي پرستاران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمود حیدری ,سوسن حسین پور ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

نقش تحصيلات والدين در خوداثرمندي دختران و پسران نوجوان

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/33

عنوان :نقش تحصيلات والدين در خوداثرمندي دختران و پسران نوجوان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: كارينه طهماسيان ,لادن فتي ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسي تأثير آموزش شناختي ـ رفتاري زوجين در كاهش گرايش به مواد بيماران وابسته به مواد مخدر ترياكي در شهر اصفهان

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/32

عنوان :بررسي تأثير آموزش شناختي ـ رفتاري زوجين در كاهش گرايش به مواد بيماران وابسته به مواد مخدر ترياكي در شهر اصفهان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عاطفه ترکی ,مریم فاتحي زاده ,مهرداد صالحي ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی اثربخشی گروه‌درمانی به شيوه تحليل تبادلی بر رضايت زناشويي

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/31

عنوان :بررسی اثربخشی گروه‌درمانی به شيوه تحليل تبادلی بر رضايت زناشويي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: هاجر ترکان ,مهرداد کلانتری ,حسين مولوی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسي اثربخشي مشاوره به شيوه زوج‌ درماني ـ رفتاري بر افسردگي دوران بارداري

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/43

عنوان :بررسي اثربخشي مشاوره به شيوه زوج‌ درماني ـ رفتاري بر افسردگي دوران بارداري
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زهره بنازاده ,ايـران باغبان ,مريم فاتحي زاده ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسي رابطه بين ميزان بخشودگي و تعارض زناشويي زوجين در استان يزد

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/42

عنوان :بررسي رابطه بين ميزان بخشودگي و تعارض زناشويي زوجين در استان يزد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ايمانه افخمي ,فاطمه بهرامي ,مريم فاتحی زاده ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی رابطه سبك‌های دلبستگی با رضايت‌مندی زناشويی در دانشجويان متأهل دبيری

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/41

عنوان :بررسی رابطه سبك‌های دلبستگی با رضايت‌مندی زناشويی در دانشجويان متأهل دبيری
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فريده حميدی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

مقايسه نتايج آزمون‌هاي فرافكن ترسيمي در كودكاني كه مورد كودك‌آزاري جسمي قرار گرفته‌اند با كودكان عادي

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/40

عنوان :مقايسه نتايج آزمون‌هاي فرافكن ترسيمي در كودكاني كه مورد كودك‌آزاري جسمي قرار گرفته‌اند با كودكان عادي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: صبا صبا خداياري فرد ,عليرضا عابدين ,رخساره یكه يزداندوست ,مه سيما پورشهرياري ,بنفشه غرايي ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

کیفیت ارتباط والد- فرزند پیش شرط تربیت دینی فرزندان

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/39

عنوان :کیفیت ارتباط والد- فرزند پیش شرط تربیت دینی فرزندان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: منصوره السادات صادقی ,علی مظاهری ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

رابطه بين انواع عشق و بهزيستي ذهني در دانشجويان متأهل

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/38

عنوان :رابطه بين انواع عشق و بهزيستي ذهني در دانشجويان متأهل
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: پروين رفيعي نیا ,آرزو اصغري ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

مقايسه سلامت عمومي و حمايت اجتماعي بين سالمندان ساكن خانه سالمندان و سالمندان ساكن در خانواده

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/37

عنوان :مقايسه سلامت عمومي و حمايت اجتماعي بين سالمندان ساكن خانه سالمندان و سالمندان ساكن در خانواده
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: غلامرضا پاشا ,سحر صفرزاده ,رؤيا مشاك ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

راهبردهای مقابله‌ای والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر تحولی

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/50

عنوان :راهبردهای مقابله‌ای والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر تحولی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: نیلوفر جلالی مقدم ,حميدرضا پوراعتماد ,بهرام صالح صدق پور ,کتایون خوشابی ,نرگس چيمه ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسي رابطه ميان انواع سبك‌هاي فرزندپروري والدين و بروز علائم بي اشتهايي رواني در دختران نوجوان 14 تا 17 ساله شهر اصفهان

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/49

عنوان :بررسي رابطه ميان انواع سبك‌هاي فرزندپروري والدين و بروز علائم بي اشتهايي رواني در دختران نوجوان 14 تا 17 ساله شهر اصفهان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرشته مؤمنی ,شعله امیری ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

والدین، نوجوانان، ارزش‌های خانوادگی؛ ترجیح اطاعت یا استقلال (تحلیل تطبیقی کشورهای منتخب خاورمیانه)

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/48

عنوان :والدین، نوجوانان، ارزش‌های خانوادگی؛ ترجیح اطاعت یا استقلال (تحلیل تطبیقی کشورهای منتخب خاورمیانه)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ابراهیم خدائی ,علی معدنی پور ,وحید نقدی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه رابطه ناتوانی هیجانی و استرس و دلبستگی در زوج‌های در شرف طلاق

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/47

عنوان :مقایسه رابطه ناتوانی هیجانی و استرس و دلبستگی در زوج‌های در شرف طلاق
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: منصور حکیم جوادی ,محمدعلی مظاهری ,مسعود غلامعلی لواسانی ,مهدیه باباربیع ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

رابطه میان تمایزیافتگی خود و هوش هیجانی در متقاضیان طلاق

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/46

عنوان :رابطه میان تمایزیافتگی خود و هوش هیجانی در متقاضیان طلاق
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد محسنیان ,سمیرا کرملو ,آناهیتا گنجوی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

روش دلفی در پژوهش‌های خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی (مفاهیم و کاربردها)

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/45

عنوان :روش دلفی در پژوهش‌های خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی (مفاهیم و کاربردها)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محسن دهقانی ,مریم عباسی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی روايي و پايايي ابزار تجديدنظر شده الگوهای ارتباطات خانواده

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/44

عنوان :بررسی روايي و پايايي ابزار تجديدنظر شده الگوهای ارتباطات خانواده
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مريم کورش نیا ,مرتضی لطيفيان ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page