بررسی عوامل موثر در پراکنش گونه های پسته وحشی در استان زنجان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=36ec8596-df59-4489-84f2-cdc81db1172c

عنوان :بررسی عوامل موثر در پراکنش گونه های پسته وحشی در استان زنجان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: غلامرضا داورپناه, محمد فتاحی, محمدرضا گل محمدی, فرهاد آقاجانلو, طه حاجی قادری, جواد تاراسی
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 17/1 (پیاپی 35)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تبیین نظری نهضت های شیعی - صوفی در ایران قرن های هفتم تا دهم هـ. ق.

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=4f2c22a3-532e-4fcd-a8a9-e276abef2eec

عنوان :تبیین نظری نهضت های شیعی - صوفی در ایران قرن های هفتم تا دهم هـ. ق.
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسن حضرتی, منیره ناصح ستوده
عنوان مجله: مطالعات تاریخ اسلام
دوره/شماره/سال: 2/6/1389
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر تمرینات تحمل وزن و مکمل کلسیم بر استخوان ترابیکولار و کورتیکال متافیز فوقانی درشت نی - یک مطالعه تجربی در موش های عقیم شده

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f56cd9f7-bba9-4d2c-aae4-b84e8f181e0f

عنوان :تاثیر تمرینات تحمل وزن و مکمل کلسیم بر استخوان ترابیکولار و کورتیکال متافیز فوقانی درشت نی - یک مطالعه تجربی در موش های عقیم شده
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ولی اله دبیدی روشن, نادر تنیده, فرزانه حکمت, طلا جولازاده
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
دوره/شماره/سال: 19/70/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تحلیل ارتعاشات غیرخطی و پایداری دینامیکی میکروورق ویسکوالاستیک نانوکامپوزیتی تحت میدان الکتروستاتیک

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=4c50d4d1-b45a-4e28-831f-81b972ec39a7

عنوان :تحلیل ارتعاشات غیرخطی و پایداری دینامیکی میکروورق ویسکوالاستیک نانوکامپوزیتی تحت میدان الکتروستاتیک
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: امیر جلالی, سیامک اسماعیل زاده خادم
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/3 (پیاپی 29)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تاثیر ملاتونین بر رفتار جنسی موش صحرایی نر مبتلا به دیابت

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=6df50159-2dc3-4a46-954e-967e433d6457

عنوان :بررسی تاثیر ملاتونین بر رفتار جنسی موش صحرایی نر مبتلا به دیابت
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرین بابایی بالدرلو, رضا حیدری, مینو ایلخانی پور, سعید عزیزی
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مدل سازی، عامل بنیان، رویکردی نوین در مدل سازی مسائل پیچیده اخلاقی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=3a65fc6e-abce-471e-869e-cdbbc81f41b8

عنوان :مدل سازی، عامل بنیان، رویکردی نوین در مدل سازی مسائل پیچیده اخلاقی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عادل آذر, آرش صادقی
عنوان مجله: اخلاق در علوم و فناوری
دوره/شماره/سال: 7/1/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

شخصیة دعبل الخزاعی من خلال التناقضات

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2c333a14-0429-4acf-a4d9-3dd5a8b5882b

عنوان :شخصیة دعبل الخزاعی من خلال التناقضات
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: یحیی معروف
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 2/8/1433
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مراجعه کننده به مجتمع پزشکی طوبی ساری 1387

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=63a01e8c-dd46-41e1-ad92-9a6461b59e02

عنوان :بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مراجعه کننده به مجتمع پزشکی طوبی ساری 1387
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: امین طالبی بزمین آبادی, اشرف محبتی مبارز, ابوالقاسم عجمی, علیرضا رفیعی, ترنگ تقوایی
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
دوره/شماره/سال: 19/70/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تعداد بهینه جست ها در کلن های مختلف صنوبر در روش بهره برداری کوتاه مدت

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a38e99ba-ace4-4391-83ac-ec0443afcf2e

عنوان :بررسی تعداد بهینه جست ها در کلن های مختلف صنوبر در روش بهره برداری کوتاه مدت
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: رفعت اله قاسمی, علیرضا مدیررحمتی, رضا باقری
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 20/4 (50)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ورزش و پوکی استخوان در زنان یائسه (مقاله مروری)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=5de5349d-5aee-4185-8902-06bd87e68300

عنوان :ورزش و پوکی استخوان در زنان یائسه (مقاله مروری)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مریم اعلا, حمیدرضا آقایی میبدی, مریم پیمانی, باقر لاریجانی
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

آنالیز فلاتر یک بال با استفاده از روش تجربی و تئوری

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=1d5216e8-ecef-481f-bcce-ccbc4d34da39

عنوان :آنالیز فلاتر یک بال با استفاده از روش تجربی و تئوری
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سعید ایرانی, روح اله دهقانی فیروزآبادی, حسین گل پرور, علیرضا حسینیان
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/3 (پیاپی 29)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

وضعیت جنگلهای بنه در ناحیه رویشی ایران-تورانی، مطالعه موردی استان فارس

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=53e47731-c7e0-4e95-b5f6-c97cacd0f502

عنوان :وضعیت جنگلهای بنه در ناحیه رویشی ایران-تورانی، مطالعه موردی استان فارس
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدرضا نگهدارصابر, محمد فتاحی
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 10/1 (ویژه دومین همایش بنه یا مروارید سبز)/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی آزمایشگاهی رسوب ورودی به کانال آبگیر متصل به کانال اصلی با دیواره مایل

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d01f2fe2-8e16-4ebb-b16b-df525d0f7ffe

عنوان :بررسی آزمایشگاهی رسوب ورودی به کانال آبگیر متصل به کانال اصلی با دیواره مایل
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهدی کرمی مقدم, محمود شفاعی بجستان, حسین صدقی
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/3 (مسلسل 25)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

نگرش و عملکرد پزشکان اطفال و زنان و زایمان شهرستانهای ساری و بابل در مورد قطع اقدامات احیا در نوزادان بسیار بدحال

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=51fcc79b-d81f-44a0-b5eb-fa496207f779

عنوان :نگرش و عملکرد پزشکان اطفال و زنان و زایمان شهرستانهای ساری و بابل در مورد قطع اقدامات احیا در نوزادان بسیار بدحال
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: وجیهه غفاری ساروی, مهران ضرغامی, فاطمه شیخ مونسی, سوسن موعودی, فاطمه خادم, محسن کرمی
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
دوره/شماره/سال: 19/70/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

از اخلاق اجتماعی سازمانی تا پاسخ گویی اجتماعی سازمانی؛ رویکردی جهت استقرار نظام پاسخ گویی اجتماعی سازمانی در سازمان های دولتی ایرانی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=03c9cb0e-8cb8-4943-8795-4160344bf50a

عنوان :از اخلاق اجتماعی سازمانی تا پاسخ گویی اجتماعی سازمانی؛ رویکردی جهت استقرار نظام پاسخ گویی اجتماعی سازمانی در سازمان های دولتی ایرانی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهدی الوانی, مقصود امیری, کیومرث احمدی
عنوان مجله: اخلاق در علوم و فناوری
دوره/شماره/سال: 7/1/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

پارادایم تاریخ نویسی در ایران: الگویی از تاریخ نگاری هزار ساله (از اواخر قرن سوم تا برآمدن جنبش مشروطه خواهی)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=32e9fd7b-6b64-4ea5-9e11-8a73e4ea96f6

عنوان :پارادایم تاریخ نویسی در ایران: الگویی از تاریخ نگاری هزار ساله (از اواخر قرن سوم تا برآمدن جنبش مشروطه خواهی)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سیاوش شوهانی
عنوان مجله: مطالعات تاریخ اسلام
دوره/شماره/سال: 2/6/1389
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی قابلیت داده های رقومی سنجنده ETM+ تفکیک تیپهای جنگلی (مطالعه موردی: منطقه لفور سوادکوه)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d6f451f5-e9ea-4e17-b25f-9328197a4229

عنوان :بررسی قابلیت داده های رقومی سنجنده ETM+ تفکیک تیپهای جنگلی (مطالعه موردی: منطقه لفور سوادکوه)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرحناز رشیدی, ساسان بابایی کفاکی, جعفر اولادی
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 17/1 (پیاپی 35)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ارتعاشات آزاد تیر خمیده کامپوزیتی و ساندویچی بر اساس یک تئوری جدید دوبعدی تصحیح شده مرتبه بالا

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=6b5aea08-cf5f-491b-93f4-80d6f4e04853

عنوان :ارتعاشات آزاد تیر خمیده کامپوزیتی و ساندویچی بر اساس یک تئوری جدید دوبعدی تصحیح شده مرتبه بالا
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: کرامت ملک زاده فرد, جواد استیری, علی داور
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/3 (پیاپی 29)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

کاربرد سیستم های برتر آنزیمی برای تعیین هویت عوامل ایجاد کننده لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) در ایران با استفاده از روش الکتروفورز ایزوآنزیم

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c22db055-b745-4e91-9749-960ec147563a

عنوان :کاربرد سیستم های برتر آنزیمی برای تعیین هویت عوامل ایجاد کننده لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) در ایران با استفاده از روش الکتروفورز ایزوآنزیم
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهدی فخار, فتانه میکاییلی, غلامرضا حاتم, محمدحسین معتضدیان, پروانه حبیبی, اسماعیل فلاح
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
دوره/شماره/سال: 19/70/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

طراحی سیستم کنترل تطبیقی پیش بین یک جسم پرنده بر مبنای روش مدل- مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2e5b6319-f167-46d8-b5de-1d5ee9486445

عنوان :طراحی سیستم کنترل تطبیقی پیش بین یک جسم پرنده بر مبنای روش مدل- مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سعید کاشفی
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/3 (پیاپی 29)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی سازگاری برخی از سوزنی برگان مهم جهان در منطقه میان بند جنگلهای اسالم

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=02dae413-9b44-4028-a467-f08d11df91e2

عنوان :بررسی سازگاری برخی از سوزنی برگان مهم جهان در منطقه میان بند جنگلهای اسالم
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ارسلان همتی, بابا خانجانی شیرازی, بابک قادری وانگاه
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 17/1 (پیاپی 35)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تجدید الموسیقی عند إبراهیم ناجی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d8c6059d-c059-4d0a-b100-525ad35e6814

عنوان :تجدید الموسیقی عند إبراهیم ناجی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهدی ممتحن
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 2/8/1433
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

کنترل تغییرات موضعی محل آزمایش در ارزیابی ژرم پلاسم گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در شرایط دیم

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d2f7d85a-e5ae-4c66-ac35-10137ae533b2

عنوان :کنترل تغییرات موضعی محل آزمایش در ارزیابی ژرم پلاسم گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در شرایط دیم
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خشنود علی زاده دیزج
عنوان مجله: مجله علوم زراعی ایران
دوره/شماره/سال: 9/2 (پیاپی 34)/1386
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بازنگری در روابط اسماعیلیان و ملوک نیمروز بر پایه متنی نو یافته

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=155884ed-6646-43bb-9751-c94b9903f4e5

عنوان :بازنگری در روابط اسماعیلیان و ملوک نیمروز بر پایه متنی نو یافته
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مریم معزی
عنوان مجله: مطالعات تاریخ اسلام
دوره/شماره/سال: 2/6/1389
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی میزان شیوع جهش δ 32 در ژن CCR5 بیماران مبتلا به سرطان پستان شهرستان رفسنجان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=7bd27fb9-3115-4d89-8bcd-bf0b077f3568

عنوان :بررسی میزان شیوع جهش δ 32 در ژن CCR5 بیماران مبتلا به سرطان پستان شهرستان رفسنجان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد کاظمی عرب آبادی, محمدرضا میرزایی, ابراهیم رضازاده زرندی, غلامحسین حسن شاهی راویز, محمدرضا وطنی باف
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
دوره/شماره/سال: 19/70/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

معادلات آلومتریک زی توده و اندوخته کربن بذر بلوط ایرانی ( Quercus brantti) و تعیین عناصر غذایی آن در جنگل های لردگان استان چهارمحال و بختیاری

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d48a2ea3-7577-4d21-8854-2e6980763fbf

عنوان :معادلات آلومتریک زی توده و اندوخته کربن بذر بلوط ایرانی ( Quercus brantti) و تعیین عناصر غذایی آن در جنگل های لردگان استان چهارمحال و بختیاری
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: یعقوب ایرانمنش, غلامعلی جلالی, خسرو ثاقب طالبی, محسن حسینی, هرمز سهرابی
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 20/4 (50)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه سرریزهای مستغرق بر الگوی رسوب و فرسایش در پیچان رود

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=9ecb7e5e-94b2-4db2-900b-dceb2506ac57

عنوان :بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه سرریزهای مستغرق بر الگوی رسوب و فرسایش در پیچان رود
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد همتی, مهدی قمشی, محمود کاشفی پور
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/3 (مسلسل 25)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

WheatPot:‌ مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد دانه گندم بهاره I –توصیف و ارزیابی مدل

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=b08fa76b-3999-4052-b982-8e4edc79ec6e

عنوان :WheatPot:‌ مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد دانه گندم بهاره I –توصیف و ارزیابی مدل
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: بهرام اندرزیان, عبدالمهدی بخشنده, محمد بنایان اول, یحیی امام, قدرت اله فتحی, خلیل عالمی سعید
عنوان مجله: مجله علوم زراعی ایران
دوره/شماره/سال: 9/2 (پیاپی 34)/1386
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تجزیه و تحلیل عوامل سازمانی موثر بر اخلاق کار در سازمان های عمومی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=56443248-88f5-4181-a766-366133a68639

عنوان :تجزیه و تحلیل عوامل سازمانی موثر بر اخلاق کار در سازمان های عمومی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فتاح شریف زاده
عنوان مجله: اخلاق در علوم و فناوری
دوره/شماره/سال: 7/1/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مجمع جانقی (تحقیقی درباره شورای عالی دربار صفوی)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=489c3b36-6c43-4f1f-830a-85f84633cbe9

عنوان :مجمع جانقی (تحقیقی درباره شورای عالی دربار صفوی)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: جمال موسوی, طاهر بابائی
عنوان مجله: مطالعات تاریخ اسلام
دوره/شماره/سال: 2/6/1389
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر تداخل سورگوم (.Sorghum bicolor L) بر رشد و عملکرد دانه سویا (.Glycine max L)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=839f1624-9da5-4fe9-a67d-d67b5f078b62

عنوان :اثر تداخل سورگوم (.Sorghum bicolor L) بر رشد و عملکرد دانه سویا (.Glycine max L)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: یعقوب راعی, کاظم قاسمی گلعذانی, عزیز جوانشیر, هوشنگ آلیاری, ابوالقاسم محمدی, صفر نصراله زاده
عنوان مجله: مجله علوم زراعی ایران
دوره/شماره/سال: 9/2 (پیاپی 34)/1386
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

رابطه جنسیت با اخلاق حرفه ای در جامعه دانشگاهی و حرفه حسابداری

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=1804414d-fe8e-417f-852d-4f3b38ee8d88

عنوان :رابطه جنسیت با اخلاق حرفه ای در جامعه دانشگاهی و حرفه حسابداری
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: رضوان حجازی, جنت مسافری
عنوان مجله: اخلاق در علوم و فناوری
دوره/شماره/سال: 7/1/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی ارتباط شیردهی با فعالیت جنسی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=268f99ba-126b-4bb3-b374-e94b944eadba

عنوان :بررسی ارتباط شیردهی با فعالیت جنسی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: معصومه حیدری, عفت السادات مرقاتی خویی, آزیتا کیانی آسیابر, شفیقه محمدی تبار
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
دوره/شماره/سال: 19/70/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

نیازسنجی آموزشی شرکت مدیریت منابع آب ایران، بر اساس روش استاندارد مهارت

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=3ce5e188-d8c5-44e1-944c-0ca0cbcd2469

عنوان :نیازسنجی آموزشی شرکت مدیریت منابع آب ایران، بر اساس روش استاندارد مهارت
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اکبر عیدی, اباصلت خراسانی, لیلا نیک راد
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/3 (مسلسل 25)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

سیاست مذهبی خلفای راشدین

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2c468b21-ac1e-453c-a8f0-4e9fc6902d1f

عنوان :سیاست مذهبی خلفای راشدین
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علی محمد ولوی, شهلا بختیاری
عنوان مجله: مطالعات تاریخ اسلام
دوره/شماره/سال: 2/6/1389
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر فواصل آبیاری،‌ مقدار و تقسیط کود نیتروژن بر اسانس بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f383b2a8-cf99-40b8-afc9-07e9b1b38cce

عنوان :اثر فواصل آبیاری،‌ مقدار و تقسیط کود نیتروژن بر اسانس بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: بهرام میرشکاری, صمد دربندی, لادن اجلالی
عنوان مجله: مجله علوم زراعی ایران
دوره/شماره/سال: 9/2 (پیاپی 34)/1386
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی میزان رعایت مولفه های اخلاق حرفه ای آموزش در اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=dcb978da-b53a-4ddd-932d-f7a69e150064

عنوان :بررسی میزان رعایت مولفه های اخلاق حرفه ای آموزش در اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محسن فرمهینی فراهانی, لیلا بهنام جام
عنوان مجله: اخلاق در علوم و فناوری
دوره/شماره/سال: 7/1/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

التناص فی قصیدة «قل للدیار» لجریر مع قصیدة «خف القطین» للأخطل

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=69c81036-b34f-454e-9b88-2fa55e1fcd22

عنوان :التناص فی قصیدة «قل للدیار» لجریر مع قصیدة «خف القطین» للأخطل
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علی نظری, یونس ولیئی
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 2/8/1433
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مکان یابی یک ژن ABC-Transporter مرتبط با بیماری اسکالد جو (Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis) با استفاده از یک نشانگر CAPS

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=748330d3-ac80-4aad-922f-c77d2c159a67

عنوان :مکان یابی یک ژن ABC-Transporter مرتبط با بیماری اسکالد جو (Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis) با استفاده از یک نشانگر CAPS
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علی اعلمی, کلاس اولدچ, هوشنگ علی زاده, منصور امیدی, محمدرضا بی همتا, علی اکبر شاه نجات بوشهری, کری ویلزمور
عنوان مجله: مجله علوم زراعی ایران
دوره/شماره/سال: 9/2 (پیاپی 34)/1386
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تاثیر هزینه آب تلف شده و گروه بندی لوله ها در زمان بهینه بازسازی شبکه های توزیع آب

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2849d5b4-d9b3-4aa9-afb0-9226595dceb4

عنوان :بررسی تاثیر هزینه آب تلف شده و گروه بندی لوله ها در زمان بهینه بازسازی شبکه های توزیع آب
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مسعود تابش, اکبر شیرزاد, محمد مغاری اصفهانی
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/3 (مسلسل 25)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page